نکته مهم در مورد سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۲

اطلاعیه شماره ۳۱ سازمان امورمالیاتی موضوع اطلاع رسانی در خصوص سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی  مندرج در شماره منحصر بفرد مالیاتی مربوط به سال جدید منتشرشد.

نکته : شماره سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی در ابتدای سال 1403 باید ادامه سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی سال 1402 باشد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است