هزینه حمل کالا و مواد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

هزینه حمل کالا و مواد

1- بهای حمل مربوط به مواد اولیه در تولید استفاده می شود به بهای تمام شده محصول منظور می گردد 

2- بهای حمل مواد در داخل کارخانه (مثلا  هزینه  انتقال مواد از انبار مواد اولیه به خط تولید به دلیل فاصله انبار از خط تولید ) به عنوان هزینه های سربار ساخت ثبت می گردد

3- هزینه های حمل به خارج از کارخانه به عنوان هزینه های توزیع و فروش تلقی می گردد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است