هزینه های قابل قبول اسپانسر ورزرشی از نظر اداره امور مالیاتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۵

 ۱ به استناد بند (چ ) از ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه :

 وجوه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به‌عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می‌شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

 ۲ به استناد تبصره ۱ ماده ۳ آئین نامه اصلاحی ماده ۱۳۴ ق.م.م. 

 درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط از محل تبلیغات، نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار، فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات باشگاه و مؤسسه ورزشی و همچنین کمک‌های دریافتی آنها از دولت و یا مؤسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی، درآمد ناشی از فعالیت ورزشی تلقی می‌گردد. سایر فعالیت‌های اقتصادی باشگاه‌ها و مؤسسات مذکور و نیز فعالیت‌های ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات می‌باشند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است