هزینه کرد محتوای فرهنگی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۸

بموجب تصویب نامه هیات وزیران ، صد درصد هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و ….به عنوان هزینه هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است