همه مبالغ ورودی به حساب بانکی تجاری مودی، فروش درآمدی به حساب می‌آید

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

معاون حقوقی سازمان مالیاتی با بیان اینکه کلیه وجوهی که به حساب بانکی تجاری مودی واریز می‌شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می‌شود، گفت: رای دیوان مانع رسیدگی اداره امور مالیاتی به اسناد مودی مبنی بر غیردرآمدی بودن برخی تراکنش‌های مربوط به حساب فروش نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سعید توتونچی معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر درآمدی بودن وجوه ورودی به حساب‌های فروش گفت: براساس مفاد جزء (1) بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش‌فرض، حساب فروش هستند و نیازی به ثبت آن‌ها در سامانه مذکور (سامانه معرفی شده از طرف بانک مرکزی) نیست.

همچنین براساس جزء (3) بند یاد شده، کلیه وجوهی که به حساب واریز می‌شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می‌شود. در این راستا مطابق احکام یاد شده کلیه واریزی‌ها به حساب فروش (صرف‌نظر از نحوه واریز به حساب) به منزله فروش صاحب حساب در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: اگر چه مفاد بند 4 بخشنامه شماره 5549/200/ص مورخ 26/03/1401 به موجب رای دیوان ابطال شده است، لکن این امر مانع رسیدگی اداره امور مالیاتی به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مودی مبنی بر غیردرآمدی بودن برخی تراکنش‌های مربوط به حساب فروش نخواهد بود.

به گزارش تسنیم، با توجه به این پاسخ سازمان امور مالیاتی شاید بتوان گفت که این سازمان برای دستورالعمل اجرایی خود به قانون بودجه استناد می‌کند و به نظر نمی‌رسد که با وجود رای دیوان تغییر مشخصی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی به وجود بیاید

منبع: خبرگزاری تسنیم

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است