همه چیز درباره مالیات بر ارث

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۲

نرخ های مالیات بر ارث (ماده ۱۷ قانون.م.م) بدین شرح می باشد:

درخواست به بررسی وضعیت مالیات بر ارث برای متوفیان سال ۹۵ و پس از آن به دو صورت خواهد بود:

فرم ماده ۳۴ برای ماترک موردی(بدون محدودیت زمانی)

فرم (اظهارنامه) ماده ۲۶ در صورت بهره مندي از اقلام کاهنده تا یک سال پس از تاریخ فوت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است