همه چیز درباره مالیات بر ارث

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۲

نرخ های مالیات بر ارث (ماده ۱۷ قانون.م.م) بدین شرح می باشد:

درخواست به بررسی وضعیت مالیات بر ارث برای متوفیان سال ۹۵ و پس از آن به دو صورت خواهد بود:

فرم ماده ۳۴ برای ماترک موردی(بدون محدودیت زمانی)

فرم (اظهارنامه) ماده ۲۶ در صورت بهره مندي از اقلام کاهنده تا یک سال پس از تاریخ فوت