وضعیت مشمولیت صاحبان مشاغل برای اجرای سامانه مودیان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۷

وضعیت مشمولیت صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی  و سامانه مودیان تشریح شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است