وضعیت های صورتحساب در کارپوشه

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

وضعیت های صورتحساب در کارپوشه

 

وضعیت های صورتحساب در کارپوشه بدین شرح است:

-در انتظار واکنش
-تایید شده
-تایید سیستمی
-رد شده
-عدم نیاز به واکنش
-عدم امکان واکنش
-ابطال شده

در انتظار واکنش

درصورتی‌که مؤدی به صورتحساب واکنش نشان نداده باشد و ۳۰ روز از زمان درج صورتحساب در کارپوشه نگذشته باشد.

تایید شده

درصورتی‌که مؤدی صورتحساب را تایید کرده باشد.

رد شده

درصورتی‌که مؤدی در فرجه زمانی قانونی صورتحساب را رد کرده باشد.

تایید سیستمی

درصورتی‌که مؤدی به صورتحساب واکنش نشان نداده باشد و ۳۰ روز از زمان درج صورتحساب در کارپوشه گذشته باشد، صورتحساب تایید سیستمی می‌شود

عدم نیاز به واکنش

درصورتی‌که مؤدی برای مصرف کننده نهایی صورتحساب صادر کرده باشد. (نوع ۲ و نوع ۳)

عدم امکان واکنش

صورتحساب‌هایی که در زمان صدور وضعیت خریداران آن‌ها غیرمجاز (موقت یا دائم) بوده و  ۳۰ روز از تاریخ صدور آن‌ها گذشته باشد.

ابطال شده

درصورتی‌که صورتحساب ارجاعی صادر شده باشد، صورتحساب مرجع همان صورتحساب، ابطالی تلقی می‌گردد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است