وظیفه بازرس قانونی در صورت عدم دعوت مجمع عمومی سالیانـه

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۲

در صـورت عـدم دعوت مجمع عمومی سالیانـه در موعـد مقـرر تکلیف بازرس قانونی به چه صورت می‌باشـد؟

طبق مفاد ماده (۹۱) اصلاحیه قانون تجارت، درصورتی‌که هیأت مدیره در موعد مقرر در اساسنامه مجمع عمومی عادی سالانه را دعوت ننماید، بازرس قانونی موظف به دعوت مجمع عمومی است و در صورتی‌که در اولین دعوت، حدنصاب لازم جهت تصمیم‌گیری حاصل نشود، تکلیف بازرس قانونی جهت دعوت مجدد از مجمع عمومی عادی سالانه در مهلت پیش‌بینی شده در اساسنامه، همچنان به قوت خود باقی است.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است