پاسخ به ابهامات مربوط به دریافت شناسه کالا و خدمات

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۲

پاسخ به ابهامات مربوط به دریافت شناسه کالا و خدمات

به ابهامات مربوط به دریافت شناسه کالا و خدمات و مباحث مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان در اطلاعیه سازمان امورمالیاتی پاسخ داده شد.