پاسخ به سوالات مربوط به دستورالعمل ماده ۱۰۰

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

سوالات مربوط به دستورالعمل ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم توسط اداره امورمالیاتی تهران پاسخ داده شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است