پاسخ وزارت کار درباره ابهام سازمان امورمالیاتی در خصوص معافیت مزایای رفاهی و انگیزه ای

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
معاون وزیر  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  در پاسخ به استعلام سازمان امور مالیاتی ، مصادیق سایرکمک هزینه های رفاهی مشمول معافیت را اعلام کرد.

بنا بر اظهارنظر معاونت روابط کار وزارت کار،  معافیت مزایای رفاهی و انگیزه ای از شمول مواد ۸۲و۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج هستند.

جهت دریافت متن کامل بخشنامه در قالب pdf اینجا کلیک کنید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است