پرداخت اصل وجه و خسارت تاخیر تادیه چگونه است؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نظریه مشورتی قوه قضائیه در خصوص پرداخت اصل وجه وخسارت تاخیر تادیه براساس شاخص بانک مرکزی منتشرشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است