پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام از درگاه ملی اداره امور مالیاتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۶

پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام از درگاه ملی اداره امور مالیاتی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است