پرسش و پاسخ شماره ۱۳۰ کمیته فنی سازمان حسابرسی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

پرسش و پاسخ شماره ۱۳۰ کمیته فنی سازمان حسابرسی در خصوص مصادیق بند ۴۴ استاندارد حسابداری شماره ۱۷ دارایی های نامشهود موضوع مخارج قابل احتساب در بهای تمام شده این دارایی ها منتشرشد.

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است