پرسش و پاسخ هاي آیین اخلاق و رفتار حرفه ای کمیته فنی سازمان حسابرسی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

جهت دانلود پرسش و پاسخ هاي آیین اخلاق و رفتار حرفه ای کمیته فنی سازمان حسابرسی اینجا کلیک کنید

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است