پورسانت جزء حقوق است؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۲

پورسانت جزء حقوق است؟

کارمزد و پورسانت جزو مزد ثابت است و مبنای محاسبه عیدی و سنوات قرار می‌گیرد.

آرمین خوشوقتی کارشناس قانون کار گفت: کارمزد و پورسانت جزو مزد ثابت است و مبنای محاسبه عیدی و سنوات قرار می‌گیرد.

منبع : کارگر 24

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است