پیامک ارسالی سازمان تامین اجتماعی به کارفرمایان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

کارفرمای محترم

احتراما در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۲/۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ موضوع مصوبات سالانه شورای عالی کار مبنی بر شمول حق بیمه به مبالغ پایه سنوات کارگران دارای حداقل یکسال سابقه کار ،خواهشمند است در خصوص درج مبلغ پایه سنوات در لیست های ارسالی از ابتدای سال ۱۴۰۳ ( بابت لیست اسفندماه ۱۴۰۲) اقدام فرمایید.

سازمان تامین اجتماعی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است