چگونگی اعتراض به اوراق قطعی مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی اعتراض به اوراق قطعی ( قطعی سازی ) مالیات بر ارزش افزوده در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ منتشرشد.

 این بخشنامه پیرو دستورالعمل جزء (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و اصلاحیه های آن به شماره۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و شماره ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ صادرشده است.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است