چگونگی صدور صورتحساب الکترونیکی صاحبان مشاغل طلافروشی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

شمولیت اجرت ساخت ،حق العمل و سود فروشنده طلا ،جواهر و پلاتین وچگونگی صدور صورتحساب الکترونیکی صاحبان مشاغل طلافروشی تشریح شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است