چگونگی پذیرش ضایعات در شرکت های غیر تولیدی از جمله ضایعات مواد غذایی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۵

چگونگی پذیرش ضایعات ( خسارت وارده ) در شرکت های غیر تولیدی از جمله ضایعات مواد غذایی در راستای بند ۹ ماده ۱۴۸ ق م م اعلام شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است