کارگاه‌های خانوادگی مشمول قانون کار نیست!

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

عدم شمول قانون کار بر کارگاه‌های خانوادگی در نظریه مشورتی شماره ۱۶ معاونت روابط کار تشریح شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است