کدام گزینه نادرست است؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کدام گزینه نادرست است؟

  • درآمد نباید قبل از تحویل کالا به مشتری شناسایی شود.
  • درآمد اجرت نصب معمولا متناسب با پیشرفت کار شناسایی می‌شود.
  • در فروش امانی، درآمد زمانی شناسایی می‌شود که کالا به شخص ثالث فروخته شود.
  • درآمد فروش اقساطی پس از کسر سود تضمین شده به طور کامل در تاریخ فروش شناسایی می‌شود.

طبق پیوست استاندارد حسابداری 3 (قسمت الف) با وجود تعویق در تحویل کالا، در صورت تحقق شرایط زیر درآمد عملیاتی شناسایی می‌شود:

الف- تحویل کالا به خریدار محتمل باشد.

ب- در زمان شناخت درآمد، کالا موجود، قابل تشخیص و آماده تحویل به خریدار باشد.

ج- خریدار به طور مشخص، تعویق در تحویل کالا را تایید کرده باشد.

شرایط معمولی پرداخت برقرار باشد.

بنابراین گزینه 1 صحیح است.

منبع : انجمن حسابداران خبره

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است