کد آیسیک (ISIC) چیست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۸

 

 

 

کد آیسیک (ISIC) چیست؟

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات، مدارک و اموال، سال‌ها است که در سطه شرکت هاو زنجیره‌های تأمین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با کمک این سیستم جریان اطلاعات به ویژه جریان اطلاعات محصول و موجودی‌ها تسهیل شده و تمام واحد‌ها به ویژه در شرکت‌های بزرگ برداشت ثابت و یکسانی را از هر کد دارند که صحت اطلاعات برنامه ریزی را تأمین می‌کند.

شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل به توصیه کمیسیون آمار با توجه به ضرورت مقایسه بین المللی آمار‌های اقتصادی، در سال ۱۹۴۸ متن اولیه طبقه بندی استاندارد همه رشته فعالیت‌های اقتصادی را پذیرفت.

همچنین از تمام کشور‌ها و شرکت‌ها خواست که به همین روش طبقه بندی اطلاعات خود را انجام دهند و کد ISIC را به عنوان طبقه بندی اصلی لحاظ کنند.

تقریباً می‌توان گفت تمام واحد‌های مختلف سازمان ملل از این طبقه بندی برای آمار خود استفاده کرده اند و بسیار در جهت آمارگیری و طبقه بندی و فهم کلی اقتصاد در سطح جهانی کارآمد بوده است.

با این وجود که متن اولیه آن در سال ۱۹۴۸ منتشر شده و در سازمان ملل نیز پذیرفته شد، ولی در طول سال‌ها دست خوش تغییرات و اصلاحیاتی نیز گشته است از جمله در سال‌های ۱۹۵۸، ۱۹۶۸، ۱۹۹۰، ۲۰۰۲ و همچنین در سال ۲۰۱۹ نیز قرار اصلاحاتی بر روی آن صورت گیرد.

سیستم ISIC یک طبقه بندی بر مبنای نوع فعالیت اقتصادی می‌باشد و نه کالا‌ها و خدمات برعکس ایران کد که در مقاله ایران کد چیست و چه کاربردی دارد توضیح دادیم. فعالیت اصلی بنگاه‌های اقتصادی مدنظر است.

 

نحوه کد گذاری در سیستم طبقه بندی آیسیک (ISIC)

دو رقم اول کد نشانگر صنعتی است که موسسه در آن فعالیت دارد، رقم سوم نشانگر گروه صنعتی و رقم چهارم نشانگر عنوان اختصاصی رسته است که فعالیت در حوزه آن انجام می‌شود. پس به طور کلی تمام فعالیت‌های اقتصادی در چهار رقم خلاصه شده و پوشش داده می‌شود.

باید توجه داشت کدآیسیک در روابط بین الملل صرفاً برای طبقه بندی فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است، و شامل طبقه بندی کالا‌ها  و خدمات نمی‌باشد.

به عنوان مثال:

بخش (۰۱): کشاورزی، شکار و جنگلداری

رده (۰۱۱): کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط

گروه (۰۱۱۲): دامداری

طبقه (۰۱۱۲۱): فعالتی‌های دامداری روزانه (تولید لبنیات)

 

اهمیت استفاده از ISIC (کد آیسیک)

طبقه بندی در برگیرنده کلیه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح بین المللی.

امکان مقایسه روند فعالیت‌ها در سطح ملی و بین المللی در صورت بکارگیری طبقه بندی ISIC

توصیه کمیسیون آمار سازمان ملل متحد به کلیه کشور‌های عضو جهت استفاده از طبقه بندی ISIC

استفاده ۹۸ کشور در قاره‌های مختلف جهان از طبقه بندی آیسیک

 

آموزش نحوه تکمیل کد آیسیک (ISIC) در پیش ثبت نام کداقتصادی
یافتن کد آیسیک و تکمیل آن به مراتبط از ایران کد راحت‌تر است، زیرا طبقه بندی در ایران کد بر حسب کالا و خدمات می‌باشد که اساساً به نظر این حقیر جایگاهش در این ثبت نام اشتباه است.

زیرا این ثبت نام برحسب نوع فعالیت است نه کالا و خدمات، همانطور که توضیح دادیم می‌تواند یک شرکت کالا و خدمات متنوع و زیادی داشته باشد؛ بنابراین مجبوریم در ایران کد زیر دسته و حتی بعضاً دسته را در نظر نگیریم و کلاً آن‌ها را فاکتور بگیریم و وقتی چنین کردیم.

اساساً به چه دردی میخورد این طبقه بندی وقتی ناقص می‌شود. اما کدآیسیک اساساً برای همین طراحی شده است، برای طبقه بندی نوع فعالیت بنابراین شما شغل خود را به راحتی می‌توانید در درون آن پیدا کنید.

کافیست که منبطق با توضیحاتی که در بالا توضیح داده ایم ابتدا از بخش شروع کرده که کل را تشکیل می‌دهد و پس از به همین ترتیب تا به طبقه برسید که در مثال بالا کاملا مشخص آنرا توضیح داده ایم؛ لذا هر مودی حقیقی و حقوقی متناسب با نوع فعالیتش به راحتی می‌تواند در همان صفحه دارایی جتسجو کرده و فعالیت خود را پیدا کند.

در جستجو فعالیت اصلی بخش کدآیسیک شما می‌توانید رده و حتی گروه را جستجو کنید پس مثلاً اگر کار شما لبنیات فروشی است. کافیسیت دامداری را جستجو کرده تا براحتی طبقه مورد نظر فعالیت اصلی خود را بیابید.

منبع : وب سایت تابناک

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است