کسبه تا سقف ۱۸ میلیارد تومان فروش، از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف شدند

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

رئیس  سازمان امور مالیاتی:

در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ، تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۲ حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‏های مستقیم یعنی مبلغ ۱۸ میلیارد تومان بوده و فرم مالیات مقطوع برای آن‏ها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود مشمول مقررات این تسهیلات می‌باشند.

صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌ها استفاده می‌کنند، از مزایای عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرایند طولانی تشخیص و رسیدگی، عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر، امکان تقسیط مالیات در بازه‌های زمانی بیشتر و عدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه (اظهارنامه) برخوردار می‌شوند.

وی درباره مالیات اصناف و بازاریان گفت:
با پیگیری سازمان مالیاتی، کسبه تا مبلغ فروش ۱۸ میلیارد تومان(سه برابر سال قبل) از ارائه هرگونه اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه معاف شدند.
مالیات این دسته از مودیان به شکل سیستمی و بدون رسیدگی پرونده، محاسبه و دریافت می‌شود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است