کنترل و بازبینی اظهارنامه های اظهار و ترخیص شده برای نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰%

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

کنترل و بازبینی اظهارنامه های اظهار و ترخیص شده از ابتدای سال جاری به منظور اعمال افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بمیزان ۱۰ درصد ابلاغ شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است