۱۵ تیرماه، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۲

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۳

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: پانزدهم تیرماه، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (فصل بهار) ۱۴۰۲ می باشد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان محترم مالیاتی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت مالیات و عوارض متعلق حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان هر دوره (فصل) می باشند.

مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده با مراجعه به سامانه درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی اینترنتی my.tax.gov.ir نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نمایند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است