آموزشی

افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و مطالبات سهامداران چگونه است؟

افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و مطالبات سهامداران چگونه است؟ در مواقعی که شرکت سود انباشته مناسبی ندارد و یا می‌خواهد که منابع مالی جدید به شرکت وارد کند، از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران اقدام به افزایش سرمایه می‌نماید. به دلیل اینکه افزایش سرمایه از این روش نیازمند تأمین منابع جدید از […]

ادامه مطلب

مخارج ادواری تعمیرات اساسی هواپیما و کشتی

کدام گزینه در رابطه با مخارج ادواری تعمیرات اساسی هواپیما و کشتی صحیح است؟   کدام گزینه در رابطه با مخارج ادواری تعمیرات اساسی هواپیما و کشتی صحیح است؟ این مخارج در زمان وقوع به حساب دارایی منظور و تا زمان برآوردی تعمیر بعدی مستهلک می‌شود. این مخارج در زمان وقوع به حساب دارایی منظور […]

ادامه مطلب

نحوه محاسبه مالیات حقوق برای سه فرزند

معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق (موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم) اشخاص حقیقی، به ازای فرزند سوم و بیشتر که از ماه آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

ادامه مطلب

آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟ کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق […]

ادامه مطلب

پرسش پاسخ قانون کار در خصوص تعیین محل کار

اختیار تعیین محل کار با کدام یک از طرفین قرارداد کار است؟ تعیین محل جغرافیایی انجام کار با توافق طرفین می باشد و باتوجه به بند د ماده ۱۰ قانون کار، محل انجام کار باید در قرارداد کار مشخص گردد البته اگر به موجب قرارداد کار تعیین و تغییر محل کار به کارفرما تفویض شده […]

ادامه مطلب

نحوه محاسبه حقوق کارگران ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت

نحوه محاسبه حقوق کارگران ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت   کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت می کنند، شغلشان مختلط محسوب می شود، در واقع نوبت کاری نیست. روش محاسبه به این صورت است که مازاد بر ۴۴ ساعت در هفته باید به آنها اضافه کاری پرداخت شود و همینطور […]

ادامه مطلب

احتیاط به عنوان یک ویژگی کیفی چیست؟

احتیاط به عنوان یک ویژگی کیفی چیست؟ نشان می­دهد که بی­طرفی به وسیله احتیاط پشتیبانی می­شود. احتیاط, هوشیاری به خرج دادن در زمان قضاوت در شرایط مبهم است. به عبارت دیگر, احتیاط به خرج دادن به این معنا است که دارایی­ ها و سود بیش از واقع ارائه نمی­شوند, و بدهی ­ها و هزینه ­ها […]

ادامه مطلب