وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پرسش پاسخ قانون کار درخصوص مزد ۳ روز اول مرخصی استعلاجی

آیا کارفرمایان موظف به پرداخت مزد ۳ روز اول مرخصی استعلاجی کارگران می باشند؟ کارفرما تکلیفی نسبت به پرداخت مزد کارگران در ایام بیماری از جمله ۳ روز اول استعلاجی که کارگر در بیمارستان بستری نمی شود پیدا نمی کند مگر در مواردی که کارفرمایان از قبل برای پرداخت مزد۳ روز اول بیماری که از […]

ادامه مطلب

پرداخت چه وجوهی از طرف کارفرما به عنوان مزد تلقی میشود؟

 بر اساس رای هیات تجدید نظر اداره کار: کلیه وجوه نقدی یا غیر نقدی که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شوند جزء مزد محسوب می شوند. در این پرونده کارفرما برای ترمیم بخشی از حقوق، مبلغ متغیری را به صورت هر ۴ ماه یکبار به کارکنان پرداخت می نمود. از آن‌جایی که […]

ادامه مطلب

جزئیات پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران

کلیه کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار باید امسال حداقل ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند. به گزارش ایسنا، بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰، […]

ادامه مطلب

نحوه محاسبه مرخصی استفاده نشده در قانون کار

نحوه محاسبه مرخصی استفاده نشده در قانون کار طبق ماده ماده ۶۶ قانون کار، کارگر نمی‌تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند. یعنی به عنوان مثال اگر از ۲۶ روز مرخصی استحقاقی خود استفاده نکرده باشید، ۹ روز آن قابل انتقال به سال بعد است. ۱۷ روز باقی مانده، طبق […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است