نوشته هایی با برچسب "استاندارد های حسابداری ایران"

خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

   اطلاعات مالی و اطلاعات حسابداری دارای خصوصیات کیفی‌ای هستند که استفاده کنندگان برون سازمانی و گزارشگران مالی باید از آن آگاه باشند؛ امروزه تمامی سازمان‌ها، موسسات عالی رتبه و شرکت‌هایی که سهامداران برون سازمانی دارند، برای اتخاذ تصمیمات مالی و منفعت شرکت نیازمند ارائه‌ی صورت‌های مالی هستند که تهیه‌ی دقیق آن به خصوصیات کیفی اطلاعات […]

ادامه مطلب

تهاتر بدهی و بستانکاری یک شرکت در چه صورت مجاز است؟

تهاتر بدهی و بستانکاری یک شرکت در چه صورت مجاز است؟ طبق استاندارد شماره 1 ایران با عنوان ارائه صورت های مالی ، تهاتر دارایی ها و بدهی ها تنها در صورتی مجاز است که حق واقعی برای تهاتر وجود داشته باشد.این حق زمانی وجود دارد که 4 شرط زیر بر قرار باشد: هر یک […]

ادامه مطلب

استاندارد حسابداری ۴۳ با عنوان درآمد عملیاتی از 1403/01/01 لازم اجرا شد

یرو انتشار پیشنویس این استاندارد، استاندارد ۴۳ حسابداری با عنوان درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان قابل اجرا از  ١٤٠٣/٠١/٠١ منتشرشد. این استاندارد جايگزين استاندارد های زیر خواهد شد: استاندارد حسابداري شماره ۳ (درامد هاي عملیاتي) استاندارد شماره ۹ (حسابداري پیمانهاي بلند مدت) استاندارد حسابداري شماره ۲۹ (فعالیتهاي ساخت املاك) این استاندارد IFRS 15 توسط نهاد استانداردگذار بین المللی سال ۲۰۱۵ مصوب گردید […]

ادامه مطلب

در ارتباط با استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود کدام مورد صحیح است؟

در ارتباط با استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود کدام مورد صحیح است؟ عمر مفید یک دارایی با عمر اقتصادی آن برابر است. استهلاک دارایی از زمان آماده شدن آن برای استفاده شروع می‌شود. استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود همواره در صورت سود و زیان منعکس می‌شود. زمانی که دارایی به صورت موقت بلااستفاده می‌شود، استهلاک آن نیز […]

ادامه مطلب

در خصوص فعالیت‌های کشاورزی، کدام مورد صحیح نیست؟

در خصوص فعالیت‌های کشاورزی، کدام مورد صحیح نیست؟ واحد تجاری تولید کشاورزی را در زمان برداشت، به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زمان فروش اندازه‌گیری می‌کند. تمام دارایی‌های زیستی غیر مولد، در زمان شناخت اولیه به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زمان فروش اندازه‌گیری می‌شود. چنانچه دارایی زیستی به عنوان کمک […]

ادامه مطلب

تست رویداد های تعدیلی

تست رویداد های تعدیلی رويدادهاي زير بين تاريخ ترازنامه و تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت الف واقع شده است: الف) كشف تقلبي كه طي سال قبل اتفاق افتاده است. ب) تصويب سود سهام توسط مجمع عمومي يكي از شركت‌هاي فرعي شركت الف براي دوره مالي قبل از تاريخ ترازنامه شركت الف پ) كاهش ارزش بازار […]

ادامه مطلب

پرسش و پاسخ شماره ۱۳۱ کمیته فنی سازمان حسابرسی

نحوه بکارگیری بند ٢٩ب استاندارد حسابداری ١۶ در خصوص تفاوتهای تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به ساخت یا تحصیل دارایی‌ها» تشریح شد. به حساب دارایی منظور نمودن مخارج تامین مالی بدهیهای ارزی پس از تاریخ شروع بهره برداری از دارایی

ادامه مطلب

عملیات متوقف شده

استاندارد حسابداری شماره 31 با عنوان عملیات متوقف شده   تعریف عملیات متوقف شده : یک بخش از واحد تجاری است که واگذار ( فروش یک شعبه بانک) یا برکنار شده ( کنارگذاری یک خط تولید) با عنوان نگهداری شده برای فروش ( خط تولید یک شرکت یا واحد تجاری تجاری فرعی) طبقه بندی شده […]

ادامه مطلب

دارایی های نامشهود

    استاندارد حسابداری 17 : استاندارد دارایی های ثابت نامشهود دارایی های نامشهود : بک دارایی قابل تشخیص غیر پولی و فاقد ماهیت عینی ( ماهیت فیزیکی ) است. ویژگی های داریی های نامشهود: فاقد ماهیت فیزیکی و یا عینی دارایی غیر پولی دارایی قابل تشخیص (قابل تفکیک از سایر دارایی های واحد تجاری) […]

ادامه مطلب

تجدید شناخت دارایی های ثابت مشهود ( تعیین ارزش خاصه)

تجدید شناخت دارایی های ثابت مشهود ( تعیین ارزش خاصه)  طبق بند 27 استاندارد 11 با عنوان دارایی های ثابت مشهود، تجدید شناخت دارایی های ثابت مشهود واحد تجاری باید یکی از دو روش ” بهای تمام شده ” یا “ تجدید ارزیابی” را به عنوان رویه حسابداری خود انتخاب کند.  نکته: روش بهای تمام […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است