نوشته هایی با برچسب "استاندارد 11 دارایی های ثابت مشهود"

در ارتباط با استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود کدام مورد صحیح است؟

در ارتباط با استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود کدام مورد صحیح است؟ عمر مفید یک دارایی با عمر اقتصادی آن برابر است. استهلاک دارایی از زمان آماده شدن آن برای استفاده شروع می‌شود. استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود همواره در صورت سود و زیان منعکس می‌شود. زمانی که دارایی به صورت موقت بلااستفاده می‌شود، استهلاک آن نیز […]

ادامه مطلب

مخارج ادواری تعمیرات اساسی هواپیما و کشتی

کدام گزینه در رابطه با مخارج ادواری تعمیرات اساسی هواپیما و کشتی صحیح است؟   کدام گزینه در رابطه با مخارج ادواری تعمیرات اساسی هواپیما و کشتی صحیح است؟ این مخارج در زمان وقوع به حساب دارایی منظور و تا زمان برآوردی تعمیر بعدی مستهلک می‌شود. این مخارج در زمان وقوع به حساب دارایی منظور […]

ادامه مطلب

فروش دارایی ثابت مشهود

    فروش دارایی ثابت مشهود طبق بند 71 استاندارد 11 حسابداری با عنوان دارایی های ثابت مشهود: سود یا زیان ناشی از برکناری یا وگذاری دارایی ثابت مشهود باید در زمان حذف در صورت سود و زیان دوره منظور گردد. سود یا زیان ناشی از حذف یک دارایی ثابت مشهود باید معادل تفاوت عایدی […]

ادامه مطلب

احکام مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی های ثابت

    احکام مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی های ثابت: الف) مالیات بر ارزش افزوده و جریمه ماده 169.ق.م.م : نظر به اینکه مازاد تجدید ارزیابی، به عنوان معامله تلقی نمی گردد، بنابراین فاقد اثر بر مالیات ارزش افزوده و جریمه موضوع ماده 169 می باشد. ب) مالیات بر درآمد : از تاریخ 1398/04/06 به بعد […]

ادامه مطلب

تجدید شناخت دارایی های ثابت مشهود ( تعیین ارزش خاصه)

تجدید شناخت دارایی های ثابت مشهود ( تعیین ارزش خاصه)  طبق بند 27 استاندارد 11 با عنوان دارایی های ثابت مشهود، تجدید شناخت دارایی های ثابت مشهود واحد تجاری باید یکی از دو روش ” بهای تمام شده ” یا “ تجدید ارزیابی” را به عنوان رویه حسابداری خود انتخاب کند.  نکته: روش بهای تمام […]

ادامه مطلب

استهلاک چیست؟

    استهلاک : به مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار یک دارایی در دوره های استفاده از آن (عمر مفید) ، استهلاک گفته می شود.   روش استهلاک : به بهترین الگو مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار یک دارایی در دوره های استفاده شده از آن، روش استهلاک گفته می شود، روش های […]

ادامه مطلب

معاوضه دارایی های ثابت مشهود

    معاوضه دارایی های ثابت مشهود: یک یا چند دارایی ثابت مشهود ممکن است در معاوضه با دارایی یا دارایی های غیرپولی، یا ترکیبی از دارایی های پولی و غیر پولی تحصیل شود. بهای تمام شده چنین دارایی های ثابت مشهودی به ارزش منصفانه اندازه گیری می شود مگر اینکه فاقد محتوای تجاری باشد […]

ادامه مطلب

دارایی ثابت مشهود

استاندارد شماره 11 : دارایی ثابت مشهود دارایی ثابت مشهود : به دارایی مشهودی اطلاق می شود که:   الف ) به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالا یا خدمات ( مانند تجهیزات یا ماشین آلات خط تولید)،اجاره به دیگران ( اجاره خودرو یا ماشین آلات سنگین ) یا مقاصد اداری ( مانند ساختمان یا […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است