اثبات سفیدامضا بودن یک سند بر عهده چه کسی است؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در فرض اثبات سفیدامضا بودن یک سند، بار اثبات صحت مفاد و مندرجات آن سند بر عهده چه کسی است؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است