اطلاعاتی در خصوص کارگران شب کار

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۳
اطلاعاتی در خصوص کارگران شب کار
کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت و یا ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت  می کنند ، غیر نوبت کار بوده و به این قبیل کارگران مستند به ماده ۵۸ قانون کار برای هر ساعت کار در شب ۳۵ درصد شب کاری اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد .
➖بر اساس ماده ۵۳ قانون کار، کار شب از ساعت ۲۲ تا ۶ بامداد است ومازاد بر انجام ساعت کار قانونی وفق مقررات مشمول دریافت اضافه کاری موضوع ماده ۵۹ قانون کار خواهند بود.

➖همچنین تعطیل یک روز معین در هفته نسبت به کارگران یاد شده نیز جاری می باشد.

منبع : وب سایت تازه های حسابداری

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است