اقرار کارگران به تنهایی جهت تسویه حساب اعتبار ندارد!

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۴

اقرار کارگران به تنهایی جهت تسویه حساب اعتبار ندارد!

وحید حاجی زاده کارشناس روابط کار با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام، موضوع اقرار کارگران به دریافت حقوق را غیرقانونی خواند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است