جدول کنترلی جهت ارسال گزارشات معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر

تاریخ انتشار : 1401/07/19

جهت جدول کنترلی جهت ارسال گزارشات معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر اینجا کلیک کنید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است