فایل جامع آموزشی ماده ۳۸ قانون تأمین احتماعی و قوانین مرتبط

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۹

جهت دانلود فایل جامع آموزشی ماده ۳۸ قانون تأمین احتماعی و قوانین مرتبط از شهرام انصاری اینجا کلیک کنید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است