نحوه رفع اختلاف‌های بین کارگر و کارفرما

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختلاف‌های بین کارگر و کارفرما منتشرشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است