نحوه طرح دعوا راجع به انحلال شرکت سهامی خاص چگونه است؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظریه مشورتی درباره نحوه طرح دعوا راجع به انحلال شرکت سهامی خاص منتشر شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است