نمونه فایل تهیه بودجه عملیاتی و بودجه مالی در اکسل

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۰

جهت دانلود نمونه فایل تهیه بودجه عملیاتی و بودجه مالی در اکسل اینجا کلیک کنید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است