نوشته هایی با برچسب "آموزش حسابداری"

کاربرگ 6020 صورت های مالی در اکسل

  کاربرگ چیست؟ کاربرگ در اصل فرم پیش نویسی است که حسابداران قبل از بستن حساب‌ها و تهیه انواع صورت‌های مالی از آن استفاده کرده تا از صحت عملکرد خود اطمینان کسب کنند. همچنین تهیه آن باعث سهولت در دیگر امور حسابداری نظیر اصلاح حساب‌ها می شود. این فرم، شامل چندین ستون بوده که اطلاعات […]

ادامه مطلب

عملیات متوقف شده

استاندارد حسابداری شماره 31 با عنوان عملیات متوقف شده   تعریف عملیات متوقف شده : یک بخش از واحد تجاری است که واگذار ( فروش یک شعبه بانک) یا برکنار شده ( کنارگذاری یک خط تولید) با عنوان نگهداری شده برای فروش ( خط تولید یک شرکت یا واحد تجاری تجاری فرعی) طبقه بندی شده […]

ادامه مطلب

دارایی های نامشهود

    استاندارد حسابداری 17 : استاندارد دارایی های ثابت نامشهود دارایی های نامشهود : بک دارایی قابل تشخیص غیر پولی و فاقد ماهیت عینی ( ماهیت فیزیکی ) است. ویژگی های داریی های نامشهود: فاقد ماهیت فیزیکی و یا عینی دارایی غیر پولی دارایی قابل تشخیص (قابل تفکیک از سایر دارایی های واحد تجاری) […]

ادامه مطلب

فروش دارایی ثابت مشهود

    فروش دارایی ثابت مشهود طبق بند 71 استاندارد 11 حسابداری با عنوان دارایی های ثابت مشهود: سود یا زیان ناشی از برکناری یا وگذاری دارایی ثابت مشهود باید در زمان حذف در صورت سود و زیان دوره منظور گردد. سود یا زیان ناشی از حذف یک دارایی ثابت مشهود باید معادل تفاوت عایدی […]

ادامه مطلب

تجدید شناخت دارایی های ثابت مشهود ( تعیین ارزش خاصه)

تجدید شناخت دارایی های ثابت مشهود ( تعیین ارزش خاصه)  طبق بند 27 استاندارد 11 با عنوان دارایی های ثابت مشهود، تجدید شناخت دارایی های ثابت مشهود واحد تجاری باید یکی از دو روش ” بهای تمام شده ” یا “ تجدید ارزیابی” را به عنوان رویه حسابداری خود انتخاب کند.  نکته: روش بهای تمام […]

ادامه مطلب

استهلاک چیست؟

    استهلاک : به مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار یک دارایی در دوره های استفاده از آن (عمر مفید) ، استهلاک گفته می شود.   روش استهلاک : به بهترین الگو مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار یک دارایی در دوره های استفاده شده از آن، روش استهلاک گفته می شود، روش های […]

ادامه مطلب

معاوضه دارایی های ثابت مشهود

    معاوضه دارایی های ثابت مشهود: یک یا چند دارایی ثابت مشهود ممکن است در معاوضه با دارایی یا دارایی های غیرپولی، یا ترکیبی از دارایی های پولی و غیر پولی تحصیل شود. بهای تمام شده چنین دارایی های ثابت مشهودی به ارزش منصفانه اندازه گیری می شود مگر اینکه فاقد محتوای تجاری باشد […]

ادامه مطلب

صورت های مالی

مجموعه کامل صورت های مالی که توسط حسابداری مالی تهیه می شود عبارتند از : 1- صورت وضعیت مالی ( ترازنامه ) : گزارشی که اطلاعات درباره منابع اقتصادی ( دارایی)، تعهدات اقتصادی ( بدهی ها) واحد تجاری و تفاوت بین دارایی ها و بدهی ها که بیانگر حقوق مالکین است در یک مقطع زمانی […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است