نوشته هایی با برچسب "دیوان عدالت اداری"

ابطال اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ سازمان مالیاتی

بخشنامه ۲۱۰/۱۰۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴(ابطال اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ سازمان مالیاتی) نکته : بموجب این رای صرفاً موارد عدم ابراز درآمد در اظهارنامه مالیاتی کتمان تلقی می‌شود، عدم ثبت در دفاتر قانونی مشمول جریمه کتمان نمی باشد. تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت مفاد رأی […]

ادامه مطلب

ابلاغ رای دیوان عدالت موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹ سازمان امورمالیاتی

رای دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بخشنامه از زمان تصویب بند ۳-۳ و عبارت «رأی آن قطعی و لازم‌الاجراء بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود مندرج در بند ۵ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم» (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹ مورخ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی) ابلاغ […]

ادامه مطلب

ابطال بند ۵ بخشنامه در مورد درآمد حقوق کارکنان شماره ۲‍۰‍۰/۱۴‍۰۲/۵-۱۴‍۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی

رای شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۳‍۰۶۱‍۰۹۲ مورخ ۱۴‍۰۲/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۲‍۰‍۰/۱۴‍۰۲/۵-۱۴‍۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی منتشرشد. متن بند۵ بخشنامه مورد شکایت: ۵- چنانچه در رسیدگی های اداره امور مالیاتی مشخص شود، کارفرما به تکالیف مقرر خود در راستای ارسال فهرست وفق ماده ۸۶ قانون یاد شده عمل […]

ادامه مطلب

رأی شماره ۳۰/۴/۴۰۱۱ هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مورخ ۱۱/ ۴/ ۱۳۷۵ شورای عالی مالیاتی ابطال شد

 رأی شماره ۳۰/۴/۴۰۱۱ مورخ ۱۱/ ۴/ ۱۳۷۵ شورای عالی مالیاتی در خصوص آراء صادره هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ۲۴۷ ابطال‌شد. تصویر دادنامه شماره 140231390002870718 مورخ 14021103 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال رای شماره 30/04/4011 مورخ 1375/04/11 شورای عالی مالیاتی برای رعایت مفاد رای مذکور، به پیوست ارسال گردید ( کلاسه 833-45) […]

ادامه مطلب

مبنای محاسبه سنوات و فوق‌العاده‌ها تغییر کرد

وزارت کار دستورالعمل شماره ۲۲ خود را اصلاح کرد. براین اساس مبنای محاسبه سنوات و فوق‌العاده‌ها (شبکاری، نوبتکاری، جمعه‌کاری، اضافه‌کاری ) مزد یا حقوق است؛ نه مزد ثابت و مزد مبنا دستورالعمل شماره ۲۲ که در سال ۱۳۹۰ صادر شده بود، مخالف آراء مکرر هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود و وزارت کار به‌صورت کاملا منطقی پذیرفت […]

ادامه مطلب

پاداش هیأت مدیره شرکت‌ها در زمره هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نیست

پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها نمی‌تواند در زمره هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قرار گیرد (دادنامه شماره ۱۴۳۹ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری) شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۹ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ * شاکی : بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «لذا […]

ادامه مطلب

رأی دیوان عدالت در خصوص عدم پذیرش خطا و اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی

 رأی مورخ ١٧ / ١١/ ١۴٠٢ هیات عمومي دیوان عدالت اداری در خصوص عدم پذیرش خطا و اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی منتشرشد. براساس قسمت انتهايی مقرره مورد شکايت که در قالب اطلاعیه منتشر و جهت اجرا به مؤديان مالیاتی اطلاع رسانی گرديده، اعلام شده است که در فرض اشتباه در تنظیم اظهارنامه، ادعای خطا يا اشتباه در […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است