آموزشی

دارایی های نامشهود

    استاندارد حسابداری 17 : استاندارد دارایی های ثابت نامشهود دارایی های نامشهود : بک دارایی قابل تشخیص غیر پولی و فاقد ماهیت عینی ( ماهیت فیزیکی ) است. ویژگی های داریی های نامشهود: فاقد ماهیت فیزیکی و یا عینی دارایی غیر پولی دارایی قابل تشخیص (قابل تفکیک از سایر دارایی های واحد تجاری) […]

ادامه مطلب

فروش دارایی ثابت مشهود

    فروش دارایی ثابت مشهود طبق بند 71 استاندارد 11 حسابداری با عنوان دارایی های ثابت مشهود: سود یا زیان ناشی از برکناری یا وگذاری دارایی ثابت مشهود باید در زمان حذف در صورت سود و زیان دوره منظور گردد. سود یا زیان ناشی از حذف یک دارایی ثابت مشهود باید معادل تفاوت عایدی […]

ادامه مطلب

احکام مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی های ثابت

    احکام مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی های ثابت: الف) مالیات بر ارزش افزوده و جریمه ماده 169.ق.م.م : نظر به اینکه مازاد تجدید ارزیابی، به عنوان معامله تلقی نمی گردد، بنابراین فاقد اثر بر مالیات ارزش افزوده و جریمه موضوع ماده 169 می باشد. ب) مالیات بر درآمد : از تاریخ 1398/04/06 به بعد […]

ادامه مطلب

تجدید شناخت دارایی های ثابت مشهود ( تعیین ارزش خاصه)

تجدید شناخت دارایی های ثابت مشهود ( تعیین ارزش خاصه)  طبق بند 27 استاندارد 11 با عنوان دارایی های ثابت مشهود، تجدید شناخت دارایی های ثابت مشهود واحد تجاری باید یکی از دو روش ” بهای تمام شده ” یا “ تجدید ارزیابی” را به عنوان رویه حسابداری خود انتخاب کند.  نکته: روش بهای تمام […]

ادامه مطلب

مرخصی بدون حقوق کارگران

بخشنامه ۲۵۳۸۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹(راجع به مرخصی بدون حقوق کارگران) مدیران کل محترم تعاون، کار و رفا اجتماعی استان‌ها با عنایت به ضرورت ایجاد وحدت رویه در بین کارشناسان روابط کار سراسر کشور و ارتقای معرفت سازمانی در زمینه دانش روابط کار، این اداره کل مبادرت به تنظیم مسلسل وار نظریات مشورتی نموده است. بدیهی است […]

ادامه مطلب

استهلاک چیست؟

    استهلاک : به مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار یک دارایی در دوره های استفاده از آن (عمر مفید) ، استهلاک گفته می شود.   روش استهلاک : به بهترین الگو مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار یک دارایی در دوره های استفاده شده از آن، روش استهلاک گفته می شود، روش های […]

ادامه مطلب

معاوضه دارایی های ثابت مشهود

    معاوضه دارایی های ثابت مشهود: یک یا چند دارایی ثابت مشهود ممکن است در معاوضه با دارایی یا دارایی های غیرپولی، یا ترکیبی از دارایی های پولی و غیر پولی تحصیل شود. بهای تمام شده چنین دارایی های ثابت مشهودی به ارزش منصفانه اندازه گیری می شود مگر اینکه فاقد محتوای تجاری باشد […]

ادامه مطلب

صورت های مالی

مجموعه کامل صورت های مالی که توسط حسابداری مالی تهیه می شود عبارتند از : 1- صورت وضعیت مالی ( ترازنامه ) : گزارشی که اطلاعات درباره منابع اقتصادی ( دارایی)، تعهدات اقتصادی ( بدهی ها) واحد تجاری و تفاوت بین دارایی ها و بدهی ها که بیانگر حقوق مالکین است در یک مقطع زمانی […]

ادامه مطلب

دارایی ثابت مشهود

استاندارد شماره 11 : دارایی ثابت مشهود دارایی ثابت مشهود : به دارایی مشهودی اطلاق می شود که:   الف ) به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالا یا خدمات ( مانند تجهیزات یا ماشین آلات خط تولید)،اجاره به دیگران ( اجاره خودرو یا ماشین آلات سنگین ) یا مقاصد اداری ( مانند ساختمان یا […]

ادامه مطلب